สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 รับฟังการประชุมทางไกล ปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 (เวลา 09.00 น.) ดร.เจตพงศ์ กิตติพร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (รอง ผอ.สพป.นศ.3) พร้อมด้วย เด็กชายอัษฎานุวัฒน์ ฤทธิชัย และเด็กหญิงวศุรตา สุวรรณสะอาด นักเรียนโรงเรียน ตชด.บ้านควนมีชัย ปัจจุบันนักเรียนโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ซึ่งเป็นนักเรียนได้รับทุน ในพระราชานุเคราะห์ฯ ร่วมรับฟังการประชุมทางไกลโครงการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีนักเรียนได้รับการคัดเลือกทั้งหมด จำนวน 213 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและข้อปฏิบัติต่าง ๆ ของนักเรียน ในพระราชานุเคราะห์ฯ ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.นศ.3