สพป.ลพบุรี เขต 2 จัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ(MOU)

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2ดำเนินการจัดทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ( MOU ) ระหว่าง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 กับ ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ฯ โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ที่เป็น CEO ในแต่ละอำเภอร่วมเป็นพยาน และร่วมบันทึกภาพ ในการลงนามดังกล่าวณ หอประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท  ชวนปัญโญ) สพป.ลพบุรี เขต 2