สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาศูนย์โนนแดง หนองคูขาด

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.สมเพชร มัชปะโม รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาศูนย์โนนแดง หนองคูขาด พร้อมนี้ได้มี นายพลพิศิษฐ์ ตาละซอน, นางสาวพัฒณ์นรี พงศ์ประยูร ศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์ฯ เพื่อนำจุดเน้นเชิงนโยบาย สพป.มหาสารคาม เขต 1 สู่การปฏิบัติ และติดตามให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2564 ในสถานการณ์การแพร่นะบาดโควิด-19 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย อำเภอบรบือ

ธนารัตน์ สีหลิ่ง