สพม.พงภกรน ประชุมทางไกล (VDO Conference) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ


+++++วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง และผู้อำนวยการกลุ่ม / หน่วย ร่วมประชุมทางไกล (VDO Conference) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ โดยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายการ   จัดการศึกษาเร่งด่วน (Quick Win) ได้แก่ การดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบนโยบายการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม การติดตามดูแลการจัดการเรียนการสอนในการเปิดภาคเรียน ทิศทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564   เรวดี…ภาพ / ข่าว