สพป.ลพบุรี 1 ตรวจเยี่ยม ติดตาม ประเมินความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลบ 1 พร้อมด้วย นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.ลบ 1 และศึกษานิเทศก์ นิเทศ ติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียน ที่ 1/2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ณ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี และศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี