ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 รร.บ้านคำนาดี รร.บ้านปากช่อง รร.ชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน รร.บ้านราษฎร์ดำเนิน

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ติดตามการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานตามนโยบาย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 “โรงเรียนน่าดู ครูพากเพียร นักเรียนมีคุณภาพ” พร้อมพบปะให้กำลังใจคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนณ โรงเรียนบ้านคำนาดี โรงเรียนบ้านปากช่อง โรงเรียนชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน ภาพ ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รอง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

จิลลาวัณย์ โคตรจันทร์