สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเตรียมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ณ กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ประดู่ นามเหลา ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วยนายทองอินทร์ ภูมิประสาท ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเตรียมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุม กลุ่มหนองพอกภูเขาทอง กลุ่มพระธาตุอุปมุง กลุ่มสหวิทยาเขต กลุ่มลุ่มน้ำยัง

จิลลาวัณย์ โคตรจันทร์