ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 นำทีม ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 2

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 นำทีม ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  เข็มที่ 2 เพื่อให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสขึ้นมา ช่วยป้องกันการติดเชื้อหากได้รับเชื้อในอนาคต  และสร้างความมั่นใจ เพื่อเตรียมพร้อมเปิดเทอมในภาคเรียนที่ 1/2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม