ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกออกตรวจเยี่ยมติดตามและประเมินความพร้อมการเปิดเรียนสถานศึกษา

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลกอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ ดร.ศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลกอุตรดิตถ์ ดร.สุรสิทธิ์ ลาภอินทรีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี นายกฤษฎา พรหมอินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา และคณะผู้บริหารโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี รับการตรวจเยี่ยมติดตามและประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามและประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งโรงเรียนต่าง ๆ ที่ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอน ผ่านมาตรฐานการประเมินความพร้อม – ตามระบบ Thai Stop COVID Plus ซึ่งขณะนี้มี จำนวน 324 แห่ง เปิดทำการเรียนการสอนแบบ on site หรือ พื้นที่การเรียนการสอนที่ปลอดภัย

ทั้งนี้ แบ่งการตรวจออกเป็น 5 สาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ออกตรวจที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และปลัดจังหวัด เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยคณะกรรมโรคติดต่อจังหวัด ออกตรวจเยี่ยมตามโรงเรียนที่กำหนด อีก 4 แห่ง คือ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย โรงเรียนจ่านกร้อง โรงเรียนจ่าการบุญ และโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์