สพป.สมุทรสาคร – ประชุมมอบแนวทางและมาตรการในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายปัญจพล แสงคำไพ ผอ.สพป.สมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุมมอบแนวทางและมาตรการในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พร้อมด้วย ดร.ภัทรนันฐ์ ไหลงาม รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมพิพัฒน์สาครธรรม ชั้น ๒ สพป.สมุทรสาคร โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพป.สมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์