ผอ.สพป.ลำปาง เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 นายสมเกียรติ ปงจันตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564  โรงเรียนในสังกัด รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ความปลอดภัยด้านอาคารสถานที่ ทั้งนี้ได้กำชับให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง และ โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง