ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสบจางวิทยา

15 มิถุนายน 2564 นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน  ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสบจางวิทยา  โดยมีคณะครูให้การต้อนรับ และรายงานการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิค 19)

          นอกจากนี้ ได้กำชับให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กำจัดแหล่งกำเนิดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก เป็นการเฉพาะ กรณีพิเศษ เพื่อให้ป้องกันการเจ็บป่วยของนักเรียน ตลอดรวมถึงดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกรณีพิเศษ ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมทางการศึกษา

ณรงค์  ศรีตาบุตร/ภาพ

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน