ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ตรวจเยี่ยม เปิดเรียนวันที่ 2 ร.ร.บ้านดินทอง

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2   ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครู นักเรียน การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25643  วันที่สอง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตรวจติดตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม มาตรการป้องกัน อาคาเรียน ห้องเรียน สื่อ อุปกรณ์เครื่องเล่น ไฟฟ้า โรงอาหาร เน้นน้ำให้โรงเรียนคำนึงถึงความปลอดภัยของครู นักเรียน ผู้ปกครอง วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ณ โรงเรียนบ้านดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก