ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการการศึกษาโรงเรียนบ้านโสภารา

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการการศึกษาโรงเรียนบ้านโสภารา โดยได้ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมนี้ได้เน้นย้ำเรื่องการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน และการป้องกันโรคติดต่อตามมาตรการป้องกันโควิด 19 ณ โรงเรียนบ้านโสภารา อ.บรบือ จ.มหาสารคาม