ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการการศึกษาโรงเรียนบ้านดอนก่อ

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการการศึกษาโรงเรียนบ้านดอนก่อ โดยได้ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564  พร้อมนี้ได้เน้นย้ำเรื่องการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน และการป้องกันโรคติดต่อตามมาตรการป้องกันโควิด 19 ณ โรงเรียนบ้านดอนก่อ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม