สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการวิเคราะห์และตรวจสอบแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปพ.3)

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นางสาวปวิชญา สินน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์และตรวจสอบแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปพ.3) ณ ห้องประชุมไชยชนะวดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ผู้เข้ารับการประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการและคณะวิทยากร ในการนี้ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จะดำเนินการประชุมชี้แจงในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2