สพม.แพร่ ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลในหน้าที่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ พร้อมด้วยนายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา และว่าที่ ร.ต. วีรภัทร แก้วทอง ประธานสหวิทยาเขตโกศัยนคร คณะกรรมการในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา 1 ปี สำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยในเวลา 09.00 น. ประเมินฯ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ และในเวลา 13.30 น. ประเมินฯ รองผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม