สพม.พงภกรน ติดตามตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนวันที่สองจังหวัดพังงา


+++++วันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายนรินธรณ์ เซ่งล้ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนในสังกัด จังหวัดพังงา ได้แก่ โรงเรียนกะปงพิทยาคม ตะกั่วป่าคีรีเขต ตะกั่วป่า“เสนานุกูล” คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อตรวจติดตามดูความพร้อม ความเรียบร้อย และเฝ้าระวังเข้มงวดให้โรงเรียนปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันฯ อย่างเคร่งครัด