ประชาสัมพันธ์งานแถลงผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ด้วย สกสว. กำหนดจัดแถลงผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสื่อสารกับเครือข่ายในระบบ และสาธารณชน ถึงผลงานที่ สกสว. ให้การสนับสนุน ในการนี้ขอเชิญผู้สนใจและเกี่ยวข้องร่วมงานแถลงผลงานและอบรมสัมมนาได้ตามรายละเอียดดังแนบ