รองเลขาธิการ กพฐ. ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาฯ

17 มิถุนายน 2564 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) มอบหมายให้ นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตามเสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา ในคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ผ่านระบบการประชุมทางไกล จากอาคาร สพฐ.1 ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ ไปยังสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยมี นางสาวชยพร กระต่ายทอง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ร่วมประชุมด้วย

ภาพ /ข่าว : ว่าที่ ร.อ.ศศวรรธน์ ขรรค์ทัพไทย