ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเปตองนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเปตองนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ณ สนามกีฬาโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ โดยมีนายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 กล่าวรายงาน โดยโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมได้รับมอบหมายจาก สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ชนิดกีฬาเปตอง ประจำปี 2561 วัตถุประสงค์ ในการจัดการแข่งขัน เพื่อส่งเสริมให้นักกีฬามีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะด้านกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และส่งเสริมการเป็นผุ้นำ ผุ้ตามที่ดี รู้จักการทำงานเป็นทีม ซึ่งให้ปีนี้ มีทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 96 ทีม โดยมี คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ในสังกัด ผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจนักกีฬาในการแข่งขันครั้งนี้