สพป.ชัยภุมิ เขต 1ร่วมการประชุมทางไกล “โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุฯ”

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยนายอภิชาติ พรหมฝาย ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ,นางสมมิตร ลาภารัตน์ รกน.ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัสดุ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมทางไกล “โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ\ที่รัฐต้องการส่งเสริม หรือสนับสนุน” ผ่านระบบ Video Conference\เพื่อรับทราบแนวทางการจัดซื้อ จัดจ้างฯ ณ ห้องประชุม 2