รมว.ศธ. พร้อมเลขาธิการ กพฐ. ติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในพื้นที่ จ.ขอนแก่น

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) พร้อมด้วยนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) และคณะทำงานของกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น โดยในช่วงเช้าได้เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก ต.บ้านทุ่ม อ.เมืองขอนแก่น ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 ใช้วิธีการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV โดยมี นายภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 ผู้แทนจาก สพป.ขอนแก่น เขต 2-5 และสพม.ขอนแก่น รวมถึงนางสาวชลธิชา ชัยชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก ผู้นำชุมชน นายกเทศมนตรีเทศบาลบ้านทุ่ม คณะกรรมการสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งรับฟังนโยบายและข้อเสนอแนะจาก รมว.ศธ. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

จากนั้น รมว.ศธ. พร้อมเลขาธิการ กพฐ. และคณะทำงานฯ ได้เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองหิน ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น เพื่อติดตามแนวทางการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา ในการพัฒนาทุกด้านสู่การเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โดยมี นายรัฐภูมิ  อินทรมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งรับฟังนโยบายและข้อเสนอแนะจาก รมว.ศธ. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองหิน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ทางด้าน นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. หลังจากลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่นแล้ว ได้เดินทางไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เพื่อประชุมร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1-5 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง 6 เขต โดยมอบนโยบายและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก การยกระดับคุณภาพการศึกษาในด้านการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาสภาพแวดล้อมอาคารให้พร้อมและมีคุณภาพ โดยมี นายสุภชัย จั่นปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุม ดร.มังกร ภักดิ์โพธิ์ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

ข้อมูลและภาพข่าว : นางสุจิตร์ ไชยโก นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต 1