รองเลขาธิการ กพฐ. ประชุมการสื่อสารสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

21 มิถุนายน 2564  นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เปิดการประชุมการสื่อสารสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบการประชุมทางไกล จากอาคาร สพฐ.1 ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

ภาพ /ข่าว : ว่าที่ ร.อ.ศศวรรธน์ ขรรค์ทัพไทย