รองเลขาธิการ กพฐ. ประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรการพัฒนาศึกษานิเทศก์ เพื่อยกระดับคุณภาพศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศ

21 มิถุนายน 2564 นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรการพัฒนาศึกษานิเทศก์ เพื่อยกระดับคุณภาพศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศ ทั้งในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสังกัดอื่น ๆ ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ ที่ประชุมได้ร่วมกันออกแบบจัดทำเนื้อหาคู่มือหลักสูตรการพัฒนาศึกษานิเทศก์ โดยจะพัฒนาศึกษานิเทศก์ในเรื่องที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วน 3 หน่วย 1. ศึกษานิเทศก์ในฐานะผู้นำทางวิชาการ 2. รูปแบบและเทคนิคการนิเทศการศึกษา 3. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย ณ ห้องประชุมอาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ.ภาพ /ข่าว : น.ส.ทัศนีย์ พิมพ์ดี

21 มิถุนายน 2564 นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรการพัฒนาศึกษานิเทศก์ เพื่อยกระดับคุณภาพศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศ ทั้งในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสังกัดอื่น ๆ ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ ที่ประชุมได้ร่วมกันออกแบบจัดทำเนื้อหาคู่มือหลักสูตรการพัฒนาศึกษานิเทศก์ โดยจะพัฒนาศึกษานิเทศก์ในเรื่องที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วน 3 หน่วย 1. ศึกษานิเทศก์ในฐานะผู้นำทางวิชาการ 2. รูปแบบและเทคนิคการนิเทศการศึกษา 3. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย ณ ห้องประชุมอาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ

ภาพ /ข่าว : น.ส.ทัศนีย์ พิมพ์ดี