“สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 สานฝันวันละบาท”

วันที่ 6 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมมออีแดง สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ดร.วันชัย บุญทอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานการประชุม โครงการ “สานฝันวันละบาท” โดยมี ดร.พีระพรรณ ทองศูนย์ รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ผอ.กลุ่ม ประธานกลุ่มโรงเรียนทั้ง 10 กลุ่มโรงเรียน เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาวิธิการดำเนินการ แนวทางในการหารายได้เข้าโครงการ “สานฝันวันละบาท” เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีความยากจน ขาดแคลน ด้อยโอกาส และมีความเดือดร้อนฉุกเฉิน ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนสานฝันปันน้ำใจ