นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 บริเวณ กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้แนวคิด “เด็กไทยรู้คิด มีจิตอาสา Voluntee KIDs”

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด
“เด็กไทยรู้คิด มีจิตอาสา Voluntee KIDs” เพื่อทำให้เด็กเป็น “คนเก่ง คนดี มีสุขและมีทักษะอาชีพ
” ตอบรับคำขวัญนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2562 “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” บรรยากาสและกิจกรรมพิเศษต่างๆ มากมาย
กิจกรรมการประกวดหนูน้อยจันทรเกษม ครั้งที่ 2, กิจกรรมการประกวดร้องเพลง และกิจกรรมเขียนปณิธานจิตอาสา
และพบกับบูธกิจกรรมภายในงานกว่า 100 บูธ พร้อมรับของรางวัลและของแจกภายในงานกว่าแสนชิ้น
ชมฟรีตลอดงาน ณ บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ