สพป.พังงา ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๔๐ น. ดร.ประจวบ  หนูเลี่ยง ผอ.สพป.พังงา นายชัยยุทธ  อินฤทธิพงศ์และนายอุดม  เด่นเฉลิมชัยกุล รอง ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษาร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องส่ง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต (บนเขารัง)