การแข่งขันหุ่นยนต์ไร้การบังคับอัจฉริยะ ประจำปี 2564 (Roboinnovator Challenge 2021 by Software Park Thailand )

หนังสือ ที่ ศธ 04008/ ว 1061 เรียน ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา และรายละเอียดเพิ่มเติมดังไฟล์แนบนี้