สพม.สงขลา สตูล สื่อให้ความรู้ “A visit to the Special south Economic Zone”

คลิกที่นี่ภาพเพื่อเปิดดู

จุลสารเล่มนี้กล่าวถึงการเยือนศูนย์กลางเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ซึ่งก็คือจังหวัดสงขลา นอกจากภาษาไทยแล้ว ยังได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศสามภาษาซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านนี้ ได้แก่ อังกฤษ จีน และมาเลย์ เรื่องราวจะเน้นที่สถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่ที่น่าสนใจในท้องถิ่น ตลอดจนความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และงานฝีมือท้องถิ่นของบริเวณนี้
ในเรื่องนี้ เราได้รู้จักกับ Sakis จากมาเลเซีย, Daniel จากอังกฤษ และ Jonathan Lee จากสิงคโปร์ขณะที่พวกเขาไปเยี่ยม Khainui เพื่อนชาวไทยของพวกเขาจากสงขลา ไข่นุ้ยพาพวกเขาไปรอบๆ และแนะนำสถานที่ต่างๆ ที่เป็นที่นิยมและรู้จักกันน้อยของจังหวัดสงขลา เราไปสถานที่เหล่านี้กับพวกเขาและคุณได้รับเชิญให้สำรวจเพิ่มเติมด้วยตัวคุณเอง และเราสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะและวัฒนธรรมของภาคใต้และประวัติศาสตร์บางส่วนได้ ดังนั้น ให้เราไปกับพวกเขาเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการสำรวจของเราเอง

จัดทำโดย กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

บรรณาธิการ โดย ศน.เปรมจิต กล่อมสุข