สืบสานสู่ 100 ล้านต้น “สพป.ลพบุรี 1” รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 สพป.ลบ.1 นำโดย นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองฯ ผอ.สพป.ลพบุรี1 / นางสาวภัคจิรา จันทร์แดง ผอ.กลุ่มอำนวยการ  /  ศน.กุลรตี เอกสุวรรณ และ ผู้นำชุมชน ตำบลหนองเมือง  นำโดย..-ท่านพระครูวาปีนครานุรักษ์เจ้าคณะตำบลหนองเมือง  เจ้าอาวาสวัดหนองเมือง   -นางถาวร เหลืองทอง   นายกอบต.หนองเมือง – กำนันอรรถพล เหลืองทอง  กำนันตำบลหนองเมือง    – คณะผู้บริหารฯกลุ่มโรงเรียนจตุรมิตร   – จิตอาสา ตำบลหนองเมือง   มาเป็นเกียรติและร่วมปลูกต้นไม้ ณ  โรงเรียนบ้านน้ำบ่า อำเภอบ้านหมี่  จ.ลพบุรี ตามโครงการปลูกป่าสร้างแหล่งเรียนรู้ให้ชุมชน ในโรงเรียนที่ยุบ รวม เลิก ล้ม ในสังกัดให้เป็นประโยชน์ ภายใต้โครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ซึ่งจัดโดย สพป.ลบ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2564