น้ำใจหลั่งไหลจากสมาคมครูอำเภอสารภีช่วยเหลือรพ.สนามโรงเรียนบ้านกองแหะ

น้ำใจหลั่งไหลจากสมาคมครูอำเภอสารภีช่วยเหลือรพ.สนามโรงเรียนบ้านกองแหะ

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 นายจรัล  ถาวร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป.เชียงใหม่ เขต 4 และนายกสมาคมครูอำเภอสารภี พร้อมด้วย นายชูชัย  เตมีศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแม่สะลาบ นางจันทรพร ดู่สอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันทราย และรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป.เชียงใหม่ เขต 4 และสมาคมครูอำเภอสารภี ได้เดินมทางมามอบเงิน จำนวน 6,600 บาท พร้อมทั้งน้ำดื่ม จำนวน 60 แพ็ค เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลสนาม และนักเรียนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โรงเรียนบ้านกองแหะ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.สุทธิชัย  เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 และนายบรรจงศักดิ์ สมส่วน รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่