ศธจ.เชียงใหม่ ร่วมช่วยเหลือ รพ.สนามโรงเรียนบ้านกองแหะ

ศธจ.เชียงใหม่ ร่วมช่วยเหลือ รพ.สนามโรงเรียนบ้านกองแหะ

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจทุกกลุ่ม ได้เดินทางมามอบสิ่งอุปโภคบริโภค เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และน้ำดื่ม จำนวน 24 แพ็ค เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลสนามโรงเรียนบ้านกองแหะ และนักเรียนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โรงเรียนบ้านกองแหะ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.สุทธิชัย  เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 นายบรรจงศักดิ์ สมส่วน รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 และคณะบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่