กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๘ ร่วมกับโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล มอบสิ่งของศูนย์กักกันและโรงพยาบาลสนาม Cluster บ้านเสม็ด

กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๘ นำโดย นายราชวุฒิ วุฒิยาสาร ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๘ ร่วมกับ นายสุพรมแดน ประทุมเมศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมมอบสิ่งของศูนย์กักกันและโรงพยาบาลสนาม Cluster บ้านเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรในกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๘ นำโดย นายราชวุฒิ วุฒิยาสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๘ร่วมกับ นายสุพรมแดน ประทุมเมศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล ครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล อำเภอเมืองบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นพร้อมเงินบริจาค มอบให้ศูนย์กักกันและโรงพยาบาลสนาม Cluster บ้านเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ (คลัสเตอร์ปลาส้ม) โดยมี นายกนกศักดิ์ เสงี่ยมศักดิ์ กำนันตำบลเสม็ด และนายกนิจ แก้วศรีใส  เป็นผู้รับมอบฯ