โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง สังกัด สพป.กรุงเทพมหานคร จัดส่ง “กล่องปันรัก…ปันสุข”

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดส่ง “กล่องปันรัก…ปันสุข” แด่ครอบครัวนักเรียนที่ประสบความยากลำบากเนื่องจากการติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 3 ราย โดยการประสานงานจากครูประจำชั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือจากทางโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง