สพป.พังงา ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.ประจวบ  หนูเลี่ยง ผอ.สพป.พังงา นายชัยยุทธ  อินฤทธิพงศ์ และนายอุดม  เด่นเฉลิมชัยกุล รอง ผอ.สพป.พังงา  พร้อมด้วย บุคลากร สพป.พังงา ร่วมบันทึกเทปรายการถวาย พระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต (บนเขารัง)