สพป.อุดรธานี เขต 2 อบรมออนไลน์ สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษหลักสูตรEnglish for New Gen Kids

          วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ดร.ศุภชัย โถบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมออนไลน์ สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ หลักสูตร Online English for New Gen Kids สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ผ่าน Application ZOOM Cloud Meetings