ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.นครสวรรค์ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยาในการจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อใช้รับผู้ป่วยที่ติดเชื้อและรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วัน พุธ ที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น.
ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสาวสุกฤตา สนิทจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยาในการจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อใช้รับผู้ป่วยที่ติดเชื้อและรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 40 เตียง โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา พลับน้อย ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว และ นายธนกฤตย์ กอบกิจเกิดดี ปลัดอำเภอ พร้อมด้วยกระทรวงสาธารณสุขอำเภอเก้าเลี้ยว ลงตรวจเยี่ยมและตรวจความพร้อมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ณ หอประชุม โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

Latest posts by Thanaphol pongpattanasiri (see all)