สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประชุมทางไกลเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 เป็นประธานในการประชุมทางไกลเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ผ่านระบบ Zoom ครั้งที่ 3/2564 เพื่อหารือข้อราชการและโครงการต่างๆ อาทิ การอนุญาตให้ใช้สถานศึกษาในสังกัดเป็นโรงพยาบาลสนาม และพื้นที่พักคอย เมื่อมีคำร้องขอใช้อาคารสถานที่ในสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมกันพิจารณาอนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่ในสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนามได้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนและสังคมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การจัดการการเรียนสอนแบบ ON-Site การดำเนินกิจกรรมโครงการณ์ รวมใจไทยปลูกต้นไม้ การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2564 และการนำเสนอผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จากโรงเรียนวัดบ่อนอก (ทองวิทยา) โรงเรียนอนุบาลทับสะแก โรงเรียนบ้านทองมงคล โรงเรียนบ้านทองอินทร์ โรงเรียนอนุบาลประจวบ ฯ โรงเรียนบ้านทางหวายและโรงเรียนด่านสิงขร. โดยมี รองผู้อำนวยการ สพป.ปข.1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ต่างๆ และผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ZOOM ห้องประชุม่ตะนาวศรี ชั้น 3 สพป.ปข.1