สพป.สระบุรี เขต ๒ บรรจุของใส่ถุงความห่วงใยมอบให้น้องในวันกักตัว

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายสุดาคร เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม, บุคลากรและลูกจ้าง ร่วมกันจัดเครื่องอุปโภค บริโภคบรรจุลงใน “ถุงห่วงใย” โดยนำเงินจากกองทุนโอบอุ้มคุ้มครอง เพื่อเด็กสระบุรี เขต ๒ แข็งแกร่ง จัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อมอบให้นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ที่อยู่ระหว่างการกักตัวจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า Covid-19 ณ ห้องเรือนเล็กรับรอง เพื่อเตรียมมอบให้ผู้แทนในวันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ต่อไป