++ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รับเกียรติบัตร ระดับดีเด่นโครงการประกวดตกแต่งบ้าน ตกแต่งเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2564 ++

^^วันพฤหัสบดี  ที่ 22  เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รับเกียรติบัตรการประกวดตกแต่งบ้าน ตกแต่งเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี  2564  ในคราวประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564  ณ  ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน // ธีรธิดา พรหมมาแบน รายงาน///

ธีรธิดา พรหมมาแบน