สพม.เชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 22 กรกฏาคม 2564 ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ “การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Communicative Language Teaching (CLT) ตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) แบบวิถีใหม่ ผ่านระบบออนไลน์” พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ สพม.เชียงใหม่ และวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักพัฒนาคุณภาพวิชาการ สำนักพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 สพม.เชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมอบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2564ภาพ/ข่าว : ศน.พัชรินทร์ กันวะนา และ ศน.สุเทพ ลิอุบล