ฉก.ชน.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ช่วยเหลือ 3 นักเรียน ร.ร.บ้านซำหวาย บ้านพักประสบอัคคีภัย

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมทีมเฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.สพป.พิษณุโลก เขต 2) ลงพื้นที่บ้านพัก 3 นักเรียนโรงเรียนบ้านซำหวาย ด.ญ.หนึ่งฤทัย จันทะกุม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด.ช.ธีรภัทร จันทะกุม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด.ญ.ศศิพร จันทะกุม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านซำหวาย ซึ่งประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ทำให้หลังคาบ้าน อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์การเรียน เครื่องนุ่งห่ม เสียหายบางส่วน ในเบื้องต้นได้มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภคซึ่งได้รับการบริจาค จากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือต่อไป