รองเลขาธิการ กพฐ. ร่วมประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) มอบหมายให้ นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เข้าร่วมการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบทางไกล จาก อาคาร สพฐ.1 ชั้น 3 ไปยัง สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมี คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม

ภาพ /ข่าว : ว่าที่ ร.อ.ศศวรรธน์ ขรรค์ทัพไทย