สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบบ้านให้ ด.ญ.นัสชา เนื่องไชยยศ นักเรียนโรงเรียนบ้านขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมพิธีมอบบ้านให้ ด.ญ.นัสชา เนื่องไชยยศ นักเรียนโรงเรียนบ้านขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน ตามโครงการ สารคามหนึ่งห่วงใย สร้างบ้านให้เด็กยากไร้ด้อยโอกาส ซึ่ง สพป.มหาสารคาม เขต 1 ได้เปิดโอกาสให้ภาครัฐ เอกชน ชุมชนได้มีส่วนช่วยเหลือในการร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติงาน ร่วมรับผิดชอบในโครงการดังกล่าว และที่ความสำคัญนักเรียนคือทรัพยากรอันสำคัญของสังคมและประเทศชาติ โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูปลัดทรงศักดิ์ นิราลัย เจ้าอาวาสวัดป่าวังน้ำเย็น เป็นประธานมอบ โดยมี นายเศรษฐา เณรสุวรรณ นายอําเภอกันทรวิชัย, สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอกันทรวิชัย และผู้ปกครองชุมชนร่วมพิธีดังกล่าว ณ บ้านขามเรียง ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม โดยพิธีดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิค-19 อย่างเคร่งครัด