สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ตรวจประเมินความพร้อมในการขอเปิดห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ ระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 22 กรกฏาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ดำเนินการตรวจประเมินความพร้อมในการขอเปิดห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (IEP) Intensive English Program ระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ โดยมี ดร.กันยมาส ชูจีน รอง ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินซึ่งได้รับการแต่งตั้งดำเนินการประเมินความพร้อมการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (IEP)
ณ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์