ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สพป.ลพบุรี เขต 1 ปันน้ำใจ เพื่อเด็กไทย ได้อิ่มบุญ

    วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 มอบหมายให้ นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสพป.ลพบุรี เขต 1 นางบังอร เทียนสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ให้กำลังใจในการปฏิบัติงานกับคณะครู และนำน้ำใจจากชาวสพป.ลบ 1 ร่วมปันสุขมอบจักรยานและสิ่งของอุปโภค บริโภคให้กับนักเรียนพิการ นักเรียนประสบภาวะยาลำบาก และนักเรียนที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด – 19 รวมทั้งหมด 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองมน ต.บางงา อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี / โรงเรียนวัดบ้านทราย “ทองดำผดุงราษฎร์” อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี /โรงเรียนวัดท้องคุ้ง “สละราษฎร์บำรุง” ต.บ้านชี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี และโรงเรียนสมอคอนวิทยาคาร อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี