ผอ.สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ นิเทศการสอนออนไลน์

วันที่​ 23​ ก.ค.2564​ ดร.ประเสริฐ​ จั่นแก้ว​ ผอ.สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ พร้อมด้วย​ นางสาวศิริพร​ ใจทิม​ ศึกษานิเทศก์​ สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ นิเทศชั้นเรียนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม​ Google​ meet​ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่​ 4​ โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)​ดร.ประเสริฐ​ จั่นแก้ว​ ผอ.สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ พร้อมด้วย​ นางสาวศิริพร​ ใจทิม​ ศึกษานิเทศก์​ สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ นิเทศชั้นเรียนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)​ อำเภอศรีสำโรง​ ผ่านหลายช่องทาง​ ช่วงสถานการณ์โควิด-19ได้แก่
1.โปรแกรม Voov meeting ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รายวิชา คณิตศาสตร์ โดย นางเนตรนภา กระแสร์​

2.โปรแกรม​ line.meeting.ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่​ 4​ รายวิชาภาษาอังกฤษ​ โดย​ นางสาวชิษณุชา​ แก้วมา​

3.โปรแกรม​ line meeting​ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่​ 1​ รายวิชาภาษาอังกฤษ​ โดย​ นางสาวนิชา อ่องเมือง

4.โปรแกรม​ Google​ meet​ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่​ 5​ โดย​ นางสาวสุพิชยา​ อินรุ่ง

(ศิริพร… ภาพ/มณีวรรณ…. ข่าว)