สพม.นบ อบรมออนไลน์ หัวข้อ เทคนิค และ กลเม็ดเด็ด เพื่อมัดใจผู้เรียนในการสอนออนไลน์

เวลา 09.00 น. ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดการอบรมออนไลน์ หัวข้อ เทคนิค และ กลเม็ดเด็ด เพื่อมัดใจผู้เรียนในการสอน Online สพม.นบ โดยมี นายสุรชาติ เครือศรี ผอ.สพม.3 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพม.นบ เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการกล่าวรายงานการอบรม คณะทำงานประกอบด้วย ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ รอง ผอ.สพม.3 ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.สพม.นบ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มส่งเสริมการสอนทางไกลฯ และคณะผู้บริหาร คณะครู รร.ปากเกร็ด โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 1,300 คน เป็นผู้บริหาร รร. ครูและผู้สนใจทั้งใน สพม.นบ และสังกัดอื่นทั่วประเทศ จัดการเรียนรู้ โดยวิทยากร อ.ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช และ ถ่ายทอดการอบรมผ่านช่องทาง ZOOM และ Facebook Live