สพป.มหาสารคามเขต 1 ประชุมการประชุมชี้แจงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นายสมหมาย โมฆรัตน์ รอง ผอ.สพป.มหาสารคามเขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมการประชุมชี้แจงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1